Uppsala
Centerpartiet lokalt

Handlingar stämma 2020

Bild

Hej och välkommen på kretsstämma 2020!

Varmt välkommen på stämma. Stämman är kretsens högst beslutande organ där medlemmarna väljer styrelse för kommande verksamhetsår och beslutar om kretsens politiska riktning genom motionsbehandling. Alla medlemmar i Centerrörelsen i Centerpartiet i Uppsala kommunkrets har rätt att närvara och yttra sig. De som var medlemmar minst 30 dagar innan kallelsen gick ut har rösträtt. I år kommer vi även att medverka i det av partistyrelsen initierade ”Samtalsåret 2020” och genom det bidra till arbetet med att förnya vår nationella politik.

Tid: 29 februari kl. 10-16
Plats: Drakensalen, Kungsängsgatan 12 1trp

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 27 februari, om du önskar mat eller kaffe på stämman. Anmäl dig genom https://sv-se.invajo.com/event/uppsalacentern/uppsalacenternskretsstämma2020

Efter stämman följer pub!

Handlingar:
Dagordning

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning: resultat, balans
Revisionsberättelse (NY)

Verksamhetsplan
Budget
Valberedningens förslag
Motioner

Varmt välkomna!