C-Forum - Uppsala kretsens politiska verkstad

Tid: 18:00-21:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1tr

Förtroendevalda, medlemmar och intresserade inbjuds att diskutera aktuella frågor och utveckla Uppsalacenterns politik.

Utöver sedvanliga diskussioner om aktuella och kommande politiska frågor så kommer Amil Sarsour, ordförande för Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, och berättar om vilka integrationsåtgärder han ser som mest angelägna i Uppsala.

För mer information kontakta:

Joakim Holmertz
0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se