C-Forum - Uppsala Kretsens politiska verkstad

Tid: 23 maj 18:00-21:00
Plats: Kungsängsgatan 12 1 tr

Förtroendevalda, medlemmar och intresserade inbjuds att diskutera aktuella frågor och utveckla Uppsalacenterns politik. För mer information kontakta:

Joakim Holmertz
0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se