C-forum - Uppsalakretsens politiska verkstad

Tid: 18:00-21:00
Plats: Stationsgatan 12, plan 4, Aspen

Förtroendevalda, medlemmar och intresserade inbjuds att diskutera aktuella politiska frågor och utveckla Uppsalacenterns politik.

För mer information kontakta:

Joakim Holmertz
Politisk sekreterare
0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se