Plangrupp

Tid: 17:00-18:00
Plats: Stationsgatan 12, plan 4

Inför varje C-forum träffas Centerpartiet Uppsalas plangrupp. Plangruppen diskuterar hur Centerpartiet ska förhålla sig i frågor som rör samhällsplanering och byggande. Gruppen utgörs av våra förtroendevalda i relevanta nämnder och bolag samt intresserade medlemmar.