Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Örjan Berglund

Örjan Berglund

Personbild


Regionfullmäktigeledamot

Regionstyrelseledamot

Ledamot i sjukhusstyrelsen

Örjan är ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen.