Kandidater & valsedlar

Anette Eriksson kommunalrådskandidat

Anette Eriksson kandiderar på första plats i kummunvalet!

Centerpartiet är för mig det självklara valet

Jag heter Anette Eriksson och bor i Lysed, några kilometer från centrala Årjäng. Jag är gift med Roger och vi har två vuxna barn, Hanna och Anton. Farmor och farfar hade en bondgård i Sillerud så när jag var liten ville jag bli bonde men mitt yrkesliv tog en annan bana. På gymnasiet läste jag 4-årig teknisk linje och efter det arbetade jag i flera år som inköpare innan jag 2009 började läsa ekonomiprogrammet på Karlstad universitet. Sedan 2012 arbetar jag som redovisningskonsult. På fritiden när jag inte ägnar mej åt det politiska arbetet, så är det familj, motion och att läsa skönlitteratur som gäller. Jag tycker också om att se mig omkring och möta människor. Som person är jag plikttrogen, empatisk och ordningsam.

Efter valet 2014 blev jag ledamot i kultur- och fritidsnämnden och dess arbetsutskott och senare även ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i dess arbetsutskott. Jag är också ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Nu lämnar vi en mandatperiod med högkonjunktur och goda resultat i Årjängs kommun och går in i nästa som förväntas innebära lågkonjunktur med mindre skatteintäkter som följd. Det innebär stora utmaningar hur vi ska få budgeten att gå ihop då vi framför oss har stora renoveringar av skolor, va-anläggningar och simhall samt framtida utveckling av äldreomsorg. Det är därför viktigt att vi arbetar med kommunens attraktivitet, både för företag och för att människor ska vilja bo, leva och arbeta i Årjängs kommun.

För mig var Centerpartiet det självklara valet när jag valde att engagera mig politiskt och jag känner mig mycket hedrad att ha fått förtroendet av Centerpartiet i Årjäng att kandidera till kommunalrådsposten i valet den 9 september.

Anette Eriksson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.