Valprogram & vision


Valprogram

ENSAM ÄR INTE STARK – GÄLLER BÅDE UNG SOM GAMMAL

 • Vi vill ta fram en långsiktig plan för hur framtidens äldreomsorg ska se ut.
 • Skapa mötesplatser för aktiva äldre för social gemenskap.
 • Förenkla rutiner för hur man kommer till rätt kontakt vid behov av stöd.
 • En trygg och fungerande eftervård ska kunna erbjudas inom kommunen.
 • Vara observanta på barn och ungdomars livsvillkor och lyhörda för deras behov i en snabbt föränderlig värld.

EN SATSNING PÅ BARNEN ÄR EN SATSNING PÅ FRAMTIDEN

 • Viktigt att alla elever blir sedda och ges förutsättningar att lyckas utifrån sina förutsättningar.
 • Föräldrar/målsmän ska känna sig trygga med att man har barnen i vår verksamhet.
 • Fortsatt satsning på digitalisering i alla kommunens skolor/förskolor.
 • Satsning på kompetensutveckling för all vår personal i våra verksamheter.

LEVANDE LANDSBYGD

Sunt bondförnuft och frihet under ansvar ger ett starkt och hållbart samhälle.

De gröna näringarna - Vi vill se en stärkt ägande/brukanderätt och en realistisk rovdjurspolitik. Vi vill se över kommunens beredskap för livsmedelsförsörjning.
Infrastruktur – Standardhöjning av E18 och 172:an. Se över kriterierna för kommunens bidrag till enskilda vägar. Öka möjligheterna till cykelvägar för trafiksäkerhet, välbefinnande och miljö. Bättre möjligheter för pendlare att åka kollektivt samt möjlighet att åka med lokala skolskjutsar.
Attraktiva boenden - Avskaffa strandskyddet där det inte behövs och låt respektive kommun peka ut skyddsvärda områden.
Företagande - Vi vill se regelförenklingar för alla företagare. Ett ökat företagande och att företagarens möte med kommunen ska vara snabbt, smidigt och enkelt.
Kultur – Ett aktivt förenings- och kulturliv är viktigt för människors hälsa och livskvalitet därför vill vi stärka kommunens kompetens och engagemang i frågan om att söka medfinansiering från EU för olika kulturaktiviteter

VISION FÖR ÅRJÄNGS KOMMUN 2030

Av aktiva politiker anser vi att det krävs en vision om vilket samhälle vi vill ha i framtiden. En vision som sträcker sig längre än till perioden mellan valen och som kan ligga till grund för målsättningar och konkreta insatser.

I Centerpartiet har vi därför arbetet med att sammanställa en vision för hur vi vill att Årjängs kommun ska utvecklas fram till 2030 och här följer något av det vi ser framför oss:

 • Vi har ett inkluderande samhälle där alla oavsett bakgrund bidrar till kommunens utveckling och vår välfärd.
 • Regelförenklingar för företagande har blivit verklighet.
 • Företagsklimatet ligger åter i topp i länet.
 • Jord- och skogsbruket kompenseras för den klimatnytta de bidrar med så vi har ett väl utvecklat jord- och skogsbruk.
 • Det generella strandskyddet är borttaget och vi har tagit fram en plan för i vilka områden det kan byggas strandnära.
 • Rovdjurspolitiken hanteras på lokal och regional nivå.
 • Vi har en väl fungerande plan för äldreomsorgen.
 • Landstingets vårdcentral i Årjäng är upprustad och tillsammans med den privata vårdcentralen i Töcksfors har vi tillgång till en mycket väl fungerande närsjukvård.
 • Våra skolor har renoverats och vi har bra och ändamålsenliga lokaler där barnen känner sig trygga. Alla elever når ett slutbetyg som ger möjlighet till vidare studier och arbete.
 • Kommunen har ordning och reda i kassan.
 • Jantelagen och bypolitiken är sen länge begravda och vilar i frid.

Vi välkomnar alla att vara med i bygget av vår vision för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi med stolthet kan lämna över till våra barn och barnbarn.

FÖR DET BEHÖVER VI DIN RÖST I VALET 9 SEPTEMBER!

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.