Eda

Skola och barnomsorg

Vi ska ha en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas!

  • Lärare är nyckeln till framgång i skolan och därför måste de få tid till undervisning
  • De minsta ska inte ha för lång resväg till skolan
  • Alla barn ska få en bra utbildning så att de får godkända betyg och kan läsa vidare till sina drömyrken.
  • Barnomsorgen ska byggas ut där behov finns. Stor vikt ska läggas vid utemiljön när nya förskolor byggs, så att utevistelse stimuleras

Vi ska ha en skola anpassad för alla, där de minsta inte får för lång resväg. Alla barn ska få en så bra utbildning att de får godkända betyg och kan läsa vidare för att få sina drömyrken.
Utbildning är grundstenen i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas.

Lärare är nyckeln till framgång i skolan. Vi tycker lärarna ska få göra det som de kan bäst, deras tid ska gå till undervisning och inte till administration och onödigt pappersjobb.
Det är i klassrummen som en duktig lärare som brinner för sitt ämne, ger varje elev de bästa förutsättningarna. Det ska vara en god arbetsmiljö både för elever och lärare, bl.a. genom lugn och ro och en skola fri från mobbning. Elever med svårigheter ska få de resurser de behöver i tidig ålder.
En fortsatt utbyggnad av digitaliseringen i skolan är avgörande för att eleverna ska klara av målen i läroplanen.

Vi måste skapa barnomsorg tillgänglig för de som behöver det, den ska hålla hög kvalitet och finnas inom rimligt reseavstånd.

Vi vill fortsätta att bygga ut barnomsorgen där behoven finns, för att alla ska kunna erbjudas plats där man önskar. Stor vikt ska läggas vid utemiljön när nya förskolor byggs, så att utevistelse stimuleras, t.ex. förskolan i Koppom som har ett mycket bra läge sett ur barnperspektiv.

Barnantalet i Eda ökar, vilket är positivt, men kommunen får inte stå handfallen inför detta utan måste planera för att klara barnomsorgen på ett bra sätt för barnen.
Vi vill ha en bättre framförhållning gällande lokalbehovet. Under innevarande mandatperiod har panikåtgärder fått vidtas för att man inte klarat av att i tid fatta beslut om nödvändig utbyggnad. En långsiktig planering ger bättre förutsättningar för en god ekonomi.

Läs hela vårt kommunala program här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.