Valet 2022

Centerpartiet i Filipstad tror på varje människas möjligheter och vilja att utveckla sig och sitt samhälle. Vi utgår därför från den enskilda individen och ser hur kommunen ska fungera för att ge möjlighet till utveckling och förverkligande av egna idéer.

Detsamma gäller företagen. Företag ska drivas av företagare och kommunen ska ge den service som behövs för att åstadkomma en kreativ företagsmiljö.

Därför ska inte kommunen driva verksamhet i egen regi, som kan drivas lika rationellt i privat regi. Vi vill att kommunen strävar efter korta beslutsvägar med snabba beslut. Därför vill vi betona följande punkter i vårt politiska arbete.

Skola

 • Att de skolor som finns bevaras, underhålls och utvecklas
 • Väl utbyggd förskola i hela kommunen

Vård och omsorg

 • En fungerande vårdcentral med personlig läkarkontakt
 • Jobba för högre kontinuitet inom hemtjänsten
 • Vårdboenden med olika inriktningar
 • En bra hemsjukvård

Företagande

 • Får en kultur i kommunen som värnar egen/småföretagare. Detta ska påbörjas redan under skoltiden
 • Kommunen ska kunna bistå med industrilokaler/tomter för enklare etableringar

Hur får vi Filipstad att växa

 • Attraktiva tomter både med sjölägen och i tätorter
 • Bättre kommunikationer till och från Filipstad
 • Fortsatt utbyggt fibernät i hela kommunen
 • Jobba för en ordentlig breddning och rätning av RV 63

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.