Nr 1: Eva Sidenvall

Personbild


Jag kallar mig gärna bonde för jag vill berätta vad som är viktigt för mig. Jag är pensionär och bor i Värmskog (som min morfar gjorde) sedan 20 år. Förutom att vara aktiv i kommunpolitiken är jag ordförande i Värmskogs församlingsråd och det engagemanget ger mig mycket tillbaka. Vi trivs med att bo på landet och uppskattar gemenskapen som finns i bygden. Och önskar att fler kunde få möjlighet att bo nära naturen!

Mina viktigaste frågor är:

Alla elever har rätt stöd i skolan för att kunna få behörighet till gymnasiet.
Våra äldreboenden har sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt och tillräcklig bemanning för att ge alla boende möjlighet till utevistelse.
Det ska vara möjligt att åka med skolbussen för att ta sig in till centrum och uträtta ärenden.
Korta handläggningstider för bygglov!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.