Grums
Centerpartiet lokalt

Nr 3: Lars-Åke Engdahl

Personbild


Jag är pensionerad flygvapenofficer, gift, två barn, 4 barnbarn och bosatt på sköna Liljedal.

Jag "brinner" för följande frågor: levande landsbygd, kvalitén i all skolundervisning, tillgängligt samhälle för alla, samhällsservice för alla i hela kommunen inom rimliga avstånd, en trygg och nära sjukvård, en värdig och omhändertagande vård och omsorg för de äldre samt ett trovärdigt stöd till och omhändertagande av människor med olika problem allt ifrån funktionsnedsättningar till andra problem av olika slag.