Nr 4: Maria Svedinger Andersson

Personbild


Jag är 51 år med tre vuxna barn. Civilingenjör och jobbar som teknisk konsult på en konsultföretag. Jag och min man är bosatta på hans föräldragård ute i Ås, Slottsbron.

Jag vill att Grums ska vara en kommun där man kan leva och bo överallt oavsett om man är ung eller gammal. Det ska finnas närhet till omsorg, skola och vård. Våra äldre behöver få känna sig trygga och ha möjlighet att bo kvar i sin hembygd genom äldreboenden utanför samhällena och ambulerande vårdcentral.

Något jag brinner för är våra ungdomar och skolan. Skolan är vårt viktigaste redskap för att ge våra ungdomar rätt förutsättningar i livet. Vi måste tillsammans höja kunskapsnivån och se till så att eleverna går ut med fullständiga betyg. Det tillsammans med att vi blir bättre på att fånga upp dem som är i riskzonen för att hamna i missbruk och/eller kriminalitet tror jag är rätt väg att gå. Alltför många ungdomar och då framförallt unga män har ryckts bort i en alltför ung ålder de senaste åren. Det har skett genom antingen en överdos eller självmord. Vi måste bli bättre på att hitta dessa ungdomar tidigare för att ge de rätt verktyg i livet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.