Grums
Centerpartiet lokalt

Nr 5: Bo Johansson

Personbild


Jag bor i Långsta Där Nole, är 70 år och före detta mjölkbonde. Bor på fastighetenoch driver skogsbruk.Kommunpolitiker sedan 2014,sitter med i kommunfullmäktige, vice ord.samhällsbygnadsutskottet och ersättare i kommunstyrelsen. Aktiv i kyrkofullmäktige och kyrkogårdsutskottet.


Jag jobbar för en levande landsbygd där alla är välkomna i synnerhet barnfamiljer.Nära till skolor och förskolor med möjlighet till bra undervisning i trygg miljö. De kommunala och privata verksamheterna innom skola vården skall om möjligt använda närproducerade råvaror i kosten. Möjligheter till att bygga på attraktiva ställen på landsbygden, lättnader i strandskyddet. Vården är viktig,ett bra alternativ är mobilt vårdteam med läkare och sköterskor.

Jag ser fram mot ett bra val med centerpartiet,rösta på mig eller oss.