Nr 6: Göran Johnsen

Personbild


Jag driver tillsammans med familjen skogsbruk och ekologiskt lantbruk med köttproduktion på föräldragården Sand i Häggvik.Jag vill engagera mig politiskt för att jag har ett stort samhällsintresse och tror på alla individers möjlighet att utvecklas.

Jag vill verka för:
-Att fler får upp ögonen för attraktiva boende miljöer i kommunen.
-Att skapa gynnsamt företagarklimat som lockar till nyetablering av företag i kommunen.
-Att värna om våra skolor och förskolor samt uppmuntra friskolor och kooperativ.
-Att kommunen i första hand väljer lokalproducerad mat och energi.
-Att underlätta för fler människor att få sitt första jobb.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.