Grums
Centerpartiet lokalt

Nr 7: Anders Johansson

Personbild


Jag är 44 år och arbetar som snickare. Nyss hemflyttad efter några år i Arvika. Har tidigare under min tidigare tid i Grums, suttit i olika nämnder inom kommunen.

Mina intressen är skola, vårdfrågor och nya företag. Också en starkare poliskår för ökad trygghet i samhället.