Nr 2: Maria Svedinger Andersson


Jag är 55 år med tre vuxna barn. Civilingenjör och jobbar som teknisk konsult . Jag och min man är bosatta på vår gård i Ås, Slottsbron.

Jag vill verka för en hållbar kommun där vi tar tillvara på alla invånares möjligheter och där såväl barn, unga och äldre får den bästa omsorgen.

Läs mer här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.