MiN framtida kommun

Jag vill verka för en hållbar kommun där vi tar tillvara på alla invånares möjligheter och där såväl barn, unga och äldre får den bästa omsorgen.

Något jag brinner för är våra ungdomar och skolan. Skolan är vårt viktigaste redskap för att ge våra ungdomar rätt förutsättningar i livet. Vi måste tillsammans höja kunskapsnivån och se till så att eleverna går ut med fullständiga betyg. Det tillsammans med att vi blir bättre på att fånga upp dem som är i riskzonen för att hamna i missbruk och/eller kriminalitet tror jag är rätt väg att gå. Alltför många ungdomar och då framförallt unga män har ryckts bort i en alltför ung ålder de senaste åren. Det har skett genom antingen en överdos eller självmord. Vi måste bli bättre på att hitta dessa ungdomar tidigare för att ge de rätt verktyg i livet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.