Nr 7: Arne Sturesson

Personbild


Elinstallatör och lammproducent


Jag vill arbeta för att det skall vara samma förutsättningar att leva och bo på landsbygden som det är i tätorten.
Jag är för ett enklare strandskydd som inte lägger en död hand över stora delar av landsbygden.
Den kommunala delen av vägbidraget som krävs för att få trafikverkets bidrag, är viktig för lansbygden.
Jag vill slå vakt om äganderätten till skog och mark.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.