Arne sturesson

Jag heter Arne Sturesson och har arbetat som elinstallatör, är numera pensionär, men håller fortfarande på som lammproducent. och jordbrukare

Jag vill arbeta för att det skall vara samma förutsättningar att leva och bo på landsbygden som det är i tätorten. Vi som bor där betalar samma skatt som de som bor i tätorten.

Jag vill arneta för ett enklare strandskydd som inte lägger en död hand över stora delar av landsbygden.Vi har så mycket strand och vatten i vår kommun så det måste få bebyggas på vissa delar av stränderna för att främja utvecklingen.

Den kommunala delen av vägbidraget, som krävs för att få trafikverkets bidrag, är viktig för landsbygden. Vi om bor på landsbygden betalar lika mycket i vägskatt som de som bor i tätorten.

Vi måste även arbeta för en ökad självförsörjningsgrad när det gäller livsmedelsproduktionen. Vi ser ju vad som händer med matpriserna när det blir en kris utanför Sveriges gränser.

En annan smygskatt som staten tar ut är att det är moms på energiskatten på el.
Även på drivmedel tas det ut moms på koldioxid skatten

Jag vill slå vakt om äganderätten till skog och mark, det är ingenting som vi fått till skänks, utan de flesta har köpt eller ärvt sina fastigheter

nnehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.