Mina prioriteringar

Jag vill arbeta för en trygg skola med rätt förutsättningar för att ge elever en bra start i livet. Det är också viktigt med valfrihet i äldrevården för att tillgodose allas behov.

För mig är skolan och äldrevården viktiga. En trygg och bra skola,där alla elever ges möjlighet att utvecklas och klara grundskolan med godkända betyg. En förutsättning för detta är lugn och arbetsro i klassrummet.

Valfriheten i äldrevården är mycket viktig. De som väljer att bo kvar hemma ska ha tillgång till god omvårdnad genom hemtjänst och hemsjukvård.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.