Valplattform

Vi vill att hela kommunen ska leva och växa. Alla ska få del av vår välfärd oavsett var man bor i kommunen och vilka behov man har. Vi vill fortsätta gynna företagande oavsettt var de finns i kommunen för att skapa arbetstillfällen och en ekonomisk stabilitet. Vi vill se en friskare, miljövänligare kommun och mer närproducerat i all kommunal verksamhet.

Alla ska kunna bosätta sig där de vill och ha samma service som i tätorten med en fungerande infrastruktur. Familjer som vill bosätta sig på landsbygden ska ha möjlighet till en nära och trygg barnomsorg och skola. Vill du på kvar när du kommit upp lite i åren ska det finnas attraktiva boenden i hela kommunen.

sol-has-bg

Lokalt företagande

Grums kommun är redan idag en kommun med arbetstillfällen i både små och stora företag. Det vill vi fortsätta att vara och bygga vidare på genom att vara attraktiva för alla företag.

Det vill vi göra genom att:

  • Underlätta etablering av nya företag
  • När vi bygger ska vi i första hand använda trä som byggmaterial som levereras av lokala handlare.

Skolan och förskolan

Vi vill understryka vikten av en pedagogisk kvalitativ undervisning där elevens lärande står i centrum. Närhet till skolor för de yngre eleverna är en viktig parameter. Skolmaten skall vara närproducerad och med varierande näringsriktiga livsmedel.

  • Servera närproducerad näringsriktig mat i våra skolor och på äldreboenden.

 

Fritid för ungdomar och unga vuxna

Vill du syssla med någon form av sport finns det ett stort utbud i kommunen idag. Det är viktigt och något vi ska värna. För de som inte är intresserade av sport behöver vi kunna erbjuda ett alternativ. Det gör vi genom fritidsgården om de är under 15 år. Många av våra ungdomar och unga vuxna är bil- mc eller mopedburna. För att främja motorintresset hos ungdomarna skulle det kunna inrättas fritidsgarage med en motorintresserad och kunnig vuxen som ledare.

Bostäder

En positiv utveckling av antalet invånare gynnar Grums ekonomiska stabilitet och tillväxt. För att uppnå det behöver vi öka inflyttningen, få våra pigga äldre och våra unga att stanna kvar eller komma tillbaka efter sina studier. För att få en befolkningstillväxt vill vi:

  • Bygga attraktiva boenden för äldre så att de stannar kvar i kommunen och vi frigör boenden för barnfamiljer.
  • Underlätta billigare lägenhetsbebyggelse både i tätorter och på landsbygden.

Kommunikationer

Det ska finnas möjligheter till bra kommunikation oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden. Bra vägar i hela kommunen gagnar alla invånare.

Kommunal hemsjukvård och äldrevård

Centerpartiet vill se en hemsjukvård anpassad till medborgarna. Den ska utgå från behov, boendeform och den ska åldersanpassas.

 

En längre version finns att läsa här.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.