Valplattform

Vi vill att hela kommunen ska leva och växa. Alla ska få del av vår välfärd oavsett var man bor i kommunen och vilka behov man har. Vi vill fortsätta gynna företagande oavsett var de finns i kommunen för att skapa arbetstillfällen och en ekonomisk stabilitet. Vi vill se en friskare, miljövänligare kommun och mer närproducerat i all kommunal verksamhet.. Familjer som vill bosätta sig i Grums och på landsbygden i kommunen ska ha möjlighet till en nära och trygg barnomsorg och skola.

Lokalt företagande

Vi vill få fram fler arbetstillfällen i både stora och små företag i kommunen. Redan idag är Grums kommun en blomstrande grön kommun med arbetstillfällen i både stora och små företag. Det vill vi satsa vidare på genom att vara en attraktiv plats att driva företag på.

Skola och förskola

Vi vill understryka vikten av en pedagogisk kvalitativ undervisning där elevens kunskap och lärande står i centrum. Närhet till skolor för de yngre eleverna är en viktig parameter. Kunskap och utbildning är en färskvara och frågan ska ställas varje dag på året; får eleverna rätt och bra utbildning med trygga skollokaler och fritidsaktiviteter? Skola och förskola måste i högre grad utvecklas i samklang med elever och föräldrar.
Vårt parti tar gärna ledarrollen i Grums för en kunskapsorienterad och trygg skola/förskola.

Bostäder

En positiv utveckling av antalet invånare gynnar Grums ekonomiska stabilitet och tillväxt. För att uppnå det behöver vi öka inflyttningen och öka förutsättningarna att komma tillbaka efter studier och arbete på annan ort. Vi vill driva på utvecklingen av att bygga och bo i hela kommunen. Den digitala utvecklingen med bredband i hela kommunen möjliggör företagande i olika former på den fastighet man bygger på. Hemarbete på deltid eller heltid har utvecklats så dagliga resor reduceras. För att få en befolknings och ekonomisk tillväxt vill vi:
-- Aktivt skapa möjligheter att bygga och bo i attraktiva boenden i hela kommunen.

Kommunikationer

Det ska finnas möjligheter till bra kommunikation oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden. Bra vägar i hela kommunen gagnar alla invånarna.

Kommunal hemsjukvård

Centerpartiet vill se en hemsjukvård anpassad till medborgarna. Den ska utgå från behov, boendeform och individanpassas, med syftet att ha nöjda kunder och anhöriga.


För att läsa mer om vilka frågor vi vill driva den här mandatperioden kan du trycka här.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.