För Grums bästa

Bild

Vi vill att hela kommunen ska leva och växa. Alla ska få del av vår välfärd oavsett var man bor i kommunen och vilka behov man har. Vi vill fortsätta gynna företagande oavsett var de finns i kommunen för att skapa arbetstillfällen och en ekonomisk stabilitet. Vi vill se en friskare, miljövänligare kommun och mer närproducerat i all kommunal verksamhet.. Familjer som vill bosätta sig i Grums och på landsbygden i kommunen ska ha möjlighet till en nära och trygg barnomsorg och skola.

Skolan

Vårt parti tar gärna ledarrollen i Grums för en kunskapsorienterad och trygg skola/förskola. Centern förespråkar fritt skolval, men ser med oro på om Jättestensskolan väljs bort, Därför; vill vi understryka vikten av en pedagogisk hög kvalitativ undervisning, där elevens lärande står i centrum. Kunskap och utbildning är en färskvara och frågan ska ställas varje dag på året; får eleverna rätt och bra utbildning med trygga skollokaler och fritidsaktiviteter? Skola och förskola måste i högre grad utvecklas i samklang med elever och föräldrar. Närhet till skolor för de yngre eleverna utanför Grums tätort som skolorna i Slottsbron, förskolan i Slottsbron samt friskolorna i Borgvik och Värmskog är trygghetsskapande. Att servera närproducerad näringsriktig mat i våra skolor och på äldreboenden bör år 2022 och framåt vara en självklarhet.

För ett levande Grums som satsar framåt!

Vi vill att hela kommunen ska leva och växa. Alla ska få del av vår välfärd oavsett var man bor i kommunen och vilka behov man har. För att alla ska kunna känna sig trygga vill vi satsa på hemsjukvård, omsorg och positiv polisiär närvaro. Vi vill fortsätta gynna företagande oavsett var de finns i kommunen för att skapa arbetstillfällen och en ekonomisk stabilitet. Vi vill se en friskare, miljövänligare kommun och krav på närproducerade livsmedel i all kommunal verksamhet.

Alla ska kunna bosätta sig där de vill och ha samma service som i tätorten med en fungerande infrastruktur. Familjer som vill bosätta sig på landsbygden ska ha möjlighet till en nära och trygg barnomsorg och skola.

Lokalt företagande

Gruvöns bruk och Gruvöns sågverk har de senaste åren gjort stora satsningar. Det är väldigt positivt för kommunen, som i förlängningen ger en nya arbetstillfällen och en stabilitet i kommunen. Med ett gott företagsklimat kan också de små och medelstora företagen utvecklas och nya arbetstillfällena skapas. Därför är det viktigt att vi ger dessa fortsatta förutsättning att växa och blomstra bland annat genom att:

  • I upphandlingen av kommunala tjänster och produkter beskriva uppdraget på ett sätt så att de lokala företagen kan ges förtur med tanke på dess positiva klimateffekter det kan ge.

Fritid för ungdomar och unga vuxna

För de som vill syssla med någon form av sport finns det ett stort utbud i kommunen idag. Det är viktigt och något vi ska utveckla för både tjejer ock killar. Motion och rörelseaktiviteter är inte bara lust och känsla utan också en fråga om en nödvändig hälsofråga, som redan i förskola och framåt ska ingå i den pedagogiska målsättningen för barn och ungdomar. Det trygghetsskapande arbetet med att få flertalet att avstå från droger måste hanteras aktivare tillsammans med föräldrar och viktiga kommunala resurspersoner.
Vi vill vara det lyssnande öppna partiet när det gäller ungdomsaktiviteter eftersom trygghet och livsglöd skapas av en god dialog.

Bostäder

En positiv utveckling av antalet invånare gynnar Grums ekonomiska stabilitet och tillväxt. Eftersom boendet bör vara efterfrågestyrt bör byggande och renoveringar stimuleras genom att arbeta för byggande i fina attraktiva, gärna strandnära lägen, platser som det finns gott om i kommunen. Vi anser att kommunen aktivt ska undersöka var det finns säljintresse dels av äldre hus/renoveringsobjekt, dels intressanta tomter för boende och företagande. Det handlar om att knyta ihop köpar- och säljintressen, därför bör kommunen upparbeta kanaler mot fastighetsmäklare.

Kommunikationer

Det ska finnas möjligheter till bra kommunikation oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden.
De enskilda vägarna ska ha minst bibehållet stöd. Underhållet på dessa sköts till stor del med frivilliga krafter, därför bör bidragen till de enskilda vägarna vara generösa eftersom dessa vägar gagnar både kommunens invånare och besökare.

Kommunal hemsjukvård

Centerpartiet vill se en hemsjukvård anpassad till medborgarna. Den ska utgå från behov, boendeform och individanpassas med syftet att ha nöjda kunder och anhöriga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.