Kyrkoval

Ekshärads församling och Hagfors Pastoret

Kandidater till Kyrkofullmäktig Ekshärads församling 2017

sol-has-bg

Vi finnns representerade i både Ekshärads församling och i Hagfors pastorat.

I Ekshärds församling har vi 2 mandat av 15 i Kyrkofullmäktige. Våra ledamöter är Ulla-Britt Björfeldt- Johansson och Lisbet Svensson.

I kyrkorådet finns Ulla-Britt Björfeldt- Johansson som ordinarie och Liselott Westlund som ersättare.

I Hagfors pastorat ingår församlingarna Hagfors-Gustav Adolf och Norra Råda- Sunnemo. Där ingår vi i en nomineringsgrupp "Kyrklig samverkan" tillsammans med Moderater och Liberaler. Tillsammans har vi 10 mandat av 25 i Kyrkofullmäktige.

I Kyrkofullmäktige Hagfors finns Stellan Andersson, Maria Genholm, Hanna Isaksson och Lars Nyborg

I Kyrkoråd och tillika ledamot i arbetsutskttet, ordinarie: Stellan Andersson                                               

Kyrkoråd, ersättare: Maria Grenholm

Norra Råda Församlingsråd, ordförande: Stellan Andersson

Hagfors-Gustav Adolfs Församlingsråd: Maria Grenholm

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.