En kyrka där människor får växa

Ekshärads Kyrka

Ekshärads Kyrka

En Kyrka där männsiskor får växa

  • Barn och ungdomar i fokus - för goda uppväxtmiljöer, alkohol- och drogfria mötesplatser, fler konfirmander och en generations livslånga relation till kyrkan.
  • Kyrkans närvaro när människor drabbas av kris, sorg och katastrofer.
  • Rikt kulturliv - inte minst inom musik och bildkonst.
  • Kyrkan är vårt gemensamma kulturarv och bör hållas levande genom användning. Kyrkan och dess föremål visar hur samhälle och kultur har utvecklats i mer än tusen år.
  • En kyrka ska utgå från församlingen, där beslut fattas nära verksamhetenm, det kallar vi ett NÄRODLAT KYRKOLIV.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.