Karlstad
Centerpartiet lokalt

29 maj: Vårruset

Centerpartiet i Karlstad deltar i Vårruset.