Karlstad
Centerpartiet lokalt

Bo Paulsson

Personbild


Ledamot i Centerpartiet Karlstads styrelse.