Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Kandidera till kommunfullmäktige

Kandidera till kommunfullmäktige

På ett medlemsmöte före sommaren beslutades hur vår process för att ta fram vår kommunfullmäktigelista ska se ut. Fram till den 15:e november kan du nominera dig eller någon annan att vara med på valsedeln till kommunfullmäktige nästa år.

Förslag på kandidater lämnas i första hand till nomineringskommitténs ordförande Christina Leander. (Du som medlem har fått kontaktuppgifter via mail - skriv till oss i styrelsen här på hemsidan om du saknar kontaktuppgifter!)

Man har även rätt att föreslå personer som idag inte är medlemmar i partiet men som man tror skulle kunna göra ett bra arbete för oss. Dock måste personerna bli medlemmar om de ska vara med på listan.

Efter att nomineringen är klar jobbar nomineringskommittén med att ta fram en presentation av samtliga kandidater som sedan går ut på medlemsomröstning under december månad. Med bland annat medlemsomröstningen som underlag presenterar kommittén ett förslag som vi diskuterar, debatterar och fastställer på årsmötet i början av februari 2018. Tanken är att då även fastställa vårt valprogram.