Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Första fullmäktigemötet

Första fullmäktigemötet

Den 18:e oktober hölls det första fullmäktigemötet för mandatperioden och Centerpartiet Karlstads fullmäktigegrupp deltog i full styrka.

Från vänster: Christoffer Engkvist, Anita Hall, Henrik Lander, Marie Persson (ersättare), Andreas Pettersson, Jonas Orgum (ersättare), Marie Högkvist (ersättare).