Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Bengt Sporsén

Bengt Sporsén

Personbild


Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden och deras arbetsutskott (AU), Karlstads kommun.

 

Ledamot i Centerpartiet Karlstads styrelse.