Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Doris Eriksson

Doris Eriksson

Personbild


Ledamot i kyrkofullmäktige, Karlstads pastorat