Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Håkan Larsson

Håkan Larsson

Personbild


Ledamot i kyrkofullmäktige, Karlstads pastorat