Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Jonas Orgum

Jonas Orgum

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige, Karlstads kommun.