Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Karin Ljungh

Karin Ljungh

Personbild


Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 

Ledamot i Centerpartiet Karlstads styrelse.