Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Marianne Jonasson

Marianne Jonasson

Personbild


Ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ledamot i kyrkofullmäktige, Karlstads pastorat