Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Ola Sundgren

Ola Sundgren

Personbild


Ordförande i styrelsen för Vänerhamn AB.

 

Ersättare i kommunstyrelsen.


Ersättare i kommunfullmäktige.