Karlstad
Centerpartiet lokalt
  • / Sven E Kragh

Sven E Kragh

Personbild


Ledamot i stiftsfullmäktige Karlstad

 

Ersättare i Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd