Karlstad
Centerpartiet lokalt

Det gröna samhällsbygget:

vår vision för Karlstad!

Vi i Centerpartiet Karlstad har gemensamt tagit fram vår framtidsbild av Karlstad. Vissa saker kan vi inom kommunen göra själva, andra behöver vi ta armkrok med andra externa parter för att lösa. Här kan du läsa om de områden som vi tycker är viktiga, och vad vi vill kämpa för framöver.

Klicka dig fram i menyn för att läsa mer om det område som intresserar dig.  

Ett Karlstad i framkant

Centerpartiet i Karlstad vill att det ska vara möjligt för alla invånare att kunna bo, verka, leva och skapa sig en framtid i kommunen. Karlstad ska ligga i framkant när det kommer till att ge varje människa möjlighet att skapa sig det liv som de själva strävar efter.

Välfärdens kärna är vår högsta prioritet. Den består av en skola där eleverna når kunskapsmålen, en värdig ålderdom för de äldre samt en innovativ och offensiv företagspolitik tillsammans med en väl utbyggd infrastruktur.

Karlstad har en enorm potential. Via universitetet och Innovation Park skapas många nya jobb som växer fram i olika framtidsbranscher, till exempel IT och bioekonomi. Karlstad ska bli Sveriges gröna kommun. Miljö och företagsamhet ska gå hand i hand in i framtiden med fokus på sol, skog och vatten. Att kunna verka i hela kommunen är viktigt och då krävs en likvärdighet i infrastrukturen mellan stad och land. En av flera styrkor med landsbygden är att kunna producera närodlad mat till våra skolor och äldreboenden. Möjligheterna är oändliga och kräver ett bra ledarskap - där behövs Centerpartiet.

Karlstad har välutbildade invånare på gymnasie-, högskole- och universitetsnivå och i kommunen finns framgångsrika företag på världsmarknaden.

En förutsättning för att fortsätta vara en attraktiv kommun är förbindelser med andra regioner och länder. En utbyggd infrastruktur lokalt, regionalt och internationellt av flera transportslag är därför önskvärd.

Alla karlstadbor ska trivas i kommunen. Möjlighet till utbildning och arbete är en del. Ett rikt kulturutbud, tillgång till rekreation och naturupplevelse är andra delar.
Alla dessa bitar, och fler därtill, behövs för att Karlstad ska bli Sveriges bästa kommun att leva och bo i.