Karlstad
Centerpartiet lokalt

En jämställd och jämlik skola

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att öka takten ytterligare i byggandet av nya förskolor för att möta den stora efterfrågan från kommunens barnfamiljer
  • att stärka arbetsmiljön så att personal trivs och stannar kvar
  • att öka andelen behöriga förskollärare
  • att införa extraresurser för att få fler vuxna inom barnomsorgen
  • att bevara grönområden nära förskolan
  • att öppna fler nattöppna avdelningar, gärna i samarbete med landstinget
  • att fortsätta jobba för en giftfri förskola

En jämställd och jämlik skola

Att lära sig läsa, skriva och räkna är grunden för ett fortsatt lärande inom skolan. Att så tidigt som möjligt knäcka läskoden är viktigt för elevers självkänsla och möjlighet att ta in kunskap tidigt. En nyckel till detta är att möta varje enskild elevs förutsättning för lärande. Centerpartiet vill ha en skola som möter alla elever där alla ges möjligheten att lära utifrån sina förutsättningar. Skolans pedagogiska uppdrag kommer först. Detta kräver fler vuxna med rätt kompetens i skolan. Centerpartiet vill stödja lärare och pedagoger att kompetensutvecklas.

En fråga som Centerpartiet har drivit, både nationellt och i kommunen, är att göra förskolorna giftfria genom att fasa ut alla farliga kemikalier. Kommunen har bland annat bytt ut den farliga plasten. Det här är ett viktigt och pågående arbete för våra barns välbefinnande.

Förskola

Grundskola

Fritidshem

Gymnasieskola

Läs hela vår vision här!