Karlstad
Centerpartiet lokalt

Förskola

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att öka takten ytterligare i byggandet av nya förskolor för att möta den stora efterfrågan från kommunens barnfamiljer
  • att stärka arbetsmiljön så att personal trivs och stannar kvar
  • att öka andelen behöriga förskollärare
  • att införa extraresurser för att få fler vuxna inom barnomsorgen
  • att bevara grönområden nära förskolan
  • att öppna fler nattöppna avdelningar, gärna i samarbete med landstinget
  • att fortsätta jobba för en giftfri förskola

Förskolan

Karlstads förskolor ska erbjuda barnen en trygg och säker omsorg som utmanar och stärker barnens alla sinnen. Förskolan är grunden för fortsatt lärande och det ska vara en plats där barnen har möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Att få möjlighet att prova på flera olika saker och stimulera alla sinnen och att utveckla sin sociala förmåga ger grundläggande färdigheter. På förskolan ska leken vara det viktigaste fundamentet och fokus för allt lärande ska vara leken. Genom leken stärks social träning, motorik, turtagning och mycket annat.

Centerpartiet vill se en satsning på pedagogen. För att skapa en trygg och utmanande förskoletid för barnen behöver förskolorna en kontinuitet bland personalen. Vi vill stärka arbetsmiljön och erbjuda en attraktiv lön så att fler förskolepedagoger väljer att stanna kvar och att vi kan locka tillbaka de som slutat. Det behövs fler som jobbar inom förskolan så att det dagliga arbetet hinns med och mer fokus kan läggas på pedagogik och aktiviteter för barnen.

Vi vill tillsammans med Arbetsförmedlingen testa konceptet med att införa extraresurser inom barnomsorgen för att öka bemanningen på våra förskolor. Det skulle till exempel kunna vara äldre personer som kommer in och arbetar som en stöttande och lyssnande person.

Att röra på sig är en naturlig del av ett barns vardag. En bra utomhusgård är därför viktigt att satsa på. Vi ser också att det är viktigt att bevara grönområden, både skogsområden och parker, speciellt i närheten av förskolor. Vi vill utveckla utomhuspedagogiken bland annat genom naturskola.

Karlstad växer och fler barnfamiljer flyttar in. Då är det viktigt att vi som kommun hinner med att bygga förskolor i den takt det behövs. När kommunen bygger nya förskolor ser vi hellre att det byggs två mindre förskolor än en stor. Vi ser ett behov av fler nattöppna förskoleavdelningar, gärna i samarbete med landstinget för möjligheten att öppna en avdelning i anslutning till sjukhuset. Vi ser positivt på privata alternativ inom förskolan.

Läs mer om vår skolvision här!

Läs hela vår vision här!