Karlstad
Centerpartiet lokalt

Gymnasieskola

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att alla elever tar sin gymnasieexamen
  • stärkt företagsamhet och utveckling av UF och entreprenörskap
  • att möjligheten till praktik och lärlingsplatser stärks
  • att bättre koppla ihop skola och arbetsliv med fler studie- och yrkesvägledare
  • att introduktionsprogram ska finnas på alla gymnasieskolor
  • att arbeta för fler privata alternativ inom gymnasiet

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan ska erbjuda en möjlighet för alla att utveckla sin egen potential och skapa en stabil grund att stå på innan arbetsliv eller vidare studier. Vår högsta prioritet är att alla elever ska gå ut med gymnasieexamen. Gymnasieskolan ska erbjuda både praktiska och teoretiska program så att alla elever har möjlighet att hitta den utbildning som passar dem.

Företagande och entreprenörskap är hjärtefrågor för Centerpartiet och vi vill utveckla gymnasieelevers möjligheter för Ung Företagsamhet (UF) och att entreprenörskap ses som en naturlig del i utbildningen.

Det är viktigt att genom studie- och yrkesvägledning koppla ihop skolan med arbetslivet. Vi vill främja nya metoder för att knyta kontakter så att vägen till arbetsmarknaden eller vidare studier blir lättare. Eftersom man lär sig på olika sätt är det viktigt att utbildning ska kunna genomföras som praktik eller genom lärlingsplatser. Det råder kompetensbrist inom många yrken, inte minst hantverksyrken. Här kan Karlstad lära sig mycket av hur andra länder har arbetat med lärlingsplatser och uppvärderat synen på yrkesutbildningar.

Introduktionsprogram för nyanlända ska finnas på alla våra gymnasieskolor, inte bara på Nobelgymnasiet som det är idag.

Vi tycker att det är viktigt med både kommunala och privata alternativ när det kommer till gymnasiet. Att själv få välja det gymnasium som passar en bäst efter eget intresse är viktigt och vi uppmuntrar fler privata alternativ inom gymnasiet.

Läs hela vår vision här!