Karlstad
Centerpartiet lokalt

Molkom

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att stärka upp handeln
  • att flytta ut en del av någon förvaltning till Molkom
  • att bygga boende för flera kategorier, t.ex för äldre personer
  • att satsa på skolan för att öka antalet godkända resultat
  • att utveckla parkour på grusplan invid Nyedsskolan i samarbete med föreningslivet
  • att fortsätta stärka upp aktivitetshuset vid Graninge kulturcenter tillsammans med lokala föreningslivet