Karlstad
Centerpartiet lokalt

Skattkärr

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att bygga trygghetsboende
  • att bygga fullstor idrottshall
  • att ett tågstopp ska införas
  • att en stadsbusslinje dras till centrum
  • att bygga pendelparkering med laddstolpar vid silon
  • att anlägga kommunala båtbryggor
  • att kommunen påskyndar beslut om järnvägsdragningen, Centerpartiet vill inte se någon järnväg i vattnet