Karlstad
Centerpartiet lokalt

Jämställdhet och likabehandling

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra all kommunal verksamhet
  • att alla oavsett funktionsförmåga fullt ut ska kunna använda och ta del av kommunens verksamheter
  • att all personal inom kommunens verksamheter ska ha kunskap om HBTQ+-frågor bland annat genom utbildning
  • att fortsatt stödja projekt och verksamhet som särskilt främjar jämställdhet, jämlikhet och HBTQ+

Jämställdhet och likabehandling

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Feminism ur ett liberalt perspektiv handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Centerpartiet vill att värderingar som syftar till att öka jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra all verksamhet i kommunen. Den som arbetar inom kommunen ska ha lön efter kompetens och oskälig lönesättning ska inte förekomma.

Det är viktigt att skolan i tidig ålder arbetar med jämställdhet och jämlikhet. Redan i förskolan ska dessa frågor genomsyra hela verksamheten. Arbetet ska fortsätta genom hela grundskolan och gymnasiet för att kompetensen ska följa med ut i arbetslivet.

Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön. Arbetet för homosexuella-, bisexuella-, transpersoner-, och queerpersoners rättigheter ska fortsätta i kommunen. Det är av särskild vikt att personer som möter människor har kunskap om HBTQ+ frågor. Centerpartiet ska verka för att all personal i Karlstad kommun ska ha den kunskap som krävs för ett korrekt och gott bemötande av HBTQ+-personer. Vi kommer också arbeta för att kommunen fortsatt stödjer verksamhet och projekt som särskilt jämställdhet, jämlikhet och HBTQ+frågor.

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Att ha en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för utbildning, jobb, fritid eller engagemang i samhället. Genom vår politik vill vi säkerställa att kommunens verksamheter är tillgängliga för alla att använda och att universell utformning tillämpas.

Läs hela vår vision här!