Närodlad mat

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att mat som serveras på våra skolor och äldreboenden ska vara producerad enligt svenska lagar och riktlinjer kring djur- och livsmedelsproduktion
  • att kommunen, vid arrangemang och konferenser, ska ställa krav på att maten som serveras ska vara producerad enligt svenska lagar och riktlinjer kring djur- och livsmedelsproduktion

Närodlad mat

Centerpartiet vill verka för närproducerad och småskalig matproduktion. Den mat som serveras på våra äldreboenden och skolor ska vara nyttig, näringsrik och närproducerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Närproducerad mat håller de värmländska landskapen öppna, samtidigt som det skapar kulturvärden och ger nya jobb i länet. Vi vet även att djur- och miljöskydd som ställs på den närproducerade maten är högt ställda vilket är bra, både för oss människor och för djuren.

Det lokala jordbruket är en viktig pusselbit i omställningen till ett grönt och hållbart samhälle. Att Karlstad kommun, tillsammans med våra kranskommuner inhandlar närproducerad mat är därför en självklarhet. Vi ska föregå med gott exempel och samarbeta med våra värmländska bönder.

Vid offentliga arrangemang och kommunala konferenser vill Centerpartiet att kommunen ska ställa krav på att maten som serveras ska vara producerad enligt samma nivå som svensk djurhållning.

Att veta varifrån maten kommer är viktigt för att få en förståelse för hur maten produceras. Vi vill därför att förskolor och skolor anordnar odling tillsammans med barn och elever.

Läs hela vår vision här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.