Karlstad
Centerpartiet lokalt

Utveckling av kommunala bolag

Vi har ett antal kommunala bolag inom Karlstads kommun. Läs mer om Centerpartiets vision för respektive bolag nedan.