Karlstad
Centerpartiet lokalt

Karlstad Airport

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att få med fler kommuner att ta ett ekonomiskt ansvar för Karlstad Airport
  • att erbjuda miljöbaserat flygbränsle
  • att fortsätta utveckla goda kommunikationer med andra regioner och länder
  • att utveckla flygplatsområdet i samverkan med företag

Karlstad Airport

Karlstad Airport ska vara en tillgång för det lokala näringslivet med bra kommunikationer till utlandet och andra städer i Sverige. Karlstad har välutbildade invånare och framgångsrika företag på världsmarknaden. För att våra företag fortsatt ska kunna verka på den globala marknaden krävs en bra förbindelse med utlandet. Där är Karlstad Airport en nyckelfaktor i det arbetet.

Värmland är ett skogslän med en bred kompetens där Karlstad Airport ska erbjuda miljöbaserat flygbränsle från skogsprodukter.

Läs mer om vår vision för kommunala bolag här!

Läs hela vår vision här!