Karlstad
Centerpartiet lokalt

Karlstad El- och stadsnät

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att fortsätta utveckla stadsnätet tillsammans med andra kommunala nätbolag
  • att verka för fiberutbyggnad i hela kommunen
  • att fortsatt bygga ut laddstolpar i egen regi eller tillsammans med privata företag