Karlstad
Centerpartiet lokalt

KBAB

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att KBAB ska vara en aktör som bygger bostäder och bidrar till samhällsbygget
  • att KBAB ska ha en ledande roll i uppförandet av träbyggnationer
  • att KBAB ska verka i hela kommunen och ta ett större ansvar kring samhällsservice
  • att fortsatt ha ett ägardirektiv kring byggandet av studentlägenheter